Català Castellano

 

Actualment la Junta Directiva està formada per:

L' Assemblea General està composada per la totalitat dels associats que tinguin el seu ús ple dels seus drets socials i es realitza anualmente en una de les localitats céntriques de Catalunya, a Manresa habitualment.

Si és necessari, al llarg de l'any, es reuneix la Junta Directiva per tractar temes urgents las vegades que siguin necessàries.