Català Castellano

   
Representació i interlocució del nostre sector davant les administracions públiques i les entitats privades dels temes que més preocupen als ramaders als que representem.

   
Serveis tècnics: assessoraments als ramaders en els diferents aspectes tècnics com:
       * Reproducció: ecografies, sincronització de zels, inseminació artificial
       * Qualitat de llet: controls lleters, control de mamitis i revisions de màquines de munyida.
       * Gestió d'explotacions: organització de cobricions, lactància artificial.
       * Sanitat global de l'explotació, amb programes sanitaris individualitzats

   
Millora genètica mitjançant el Control Lleter i la Inseminació Artificial.
 * Control lleter:
es recullen cada 30-45 dies les dades productives (kg llet) de cada cabra en lactació i una mostra de llet individual per analitzar els paràmetres de qualitat (greix, proteïna, lactosa, extracte sec, recompte de cèl-lules somàtiques). Quan les cabres estan en secatge, amb los dades completes recollides, es tanca la lactació i es  valora individualment i en conjunt els resultats obtinguts per fer selecció genètica de les filles de les millors mares.

Inseminació artificial amb semen congelat: comprem dosis de semen congelat de mascles millorants per incrementar el valor genètic de les filles.

 Inseminació artificial amb semen fresc:  Tenim la possibilitat de tenir semen fresc de mascles millorants en raça Murciano-granadina.


   
Assessorament al soci de qualsevol problema o qüestió que sorgeixi en el dia a dia de la seva  activitat ramadera, així com sobre las noves normatives que afectin al sector.

   
Formació i informació al soci  mitjançant la pròpia web i també mitjançant circular interna per als nostres socis. Organitzem cursos y jornades tècniques sobre temes proposats anteriorment i també temes d'actualitat relacionats sempre amb el nostre sector productiu.

   
Promoció i difusió de la llet d'explotacions catalanes, volem donar un valor afegit al nostre producte i per això hem organitzat diverses activitats que ens ajuden a promocionar aquest sector poc conegut. Al 2011 certificarem els nostres productes.

   
Assessorament en la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene i Gestió del Libre d'Explotació.
Amb aquest nou servei la seva explotació complirà la normativa relacionada amb els registress obligatoris (cens, identificació...), Traçabilitat, Seguretat Alimentària i Benestar Animal.

   
  Entitat d'Assessorament Agrari de Catalunya, nivell de producció ramader, especialitzat en petits remugants.